Werken met passie
 
vanuit mijn hart

Wat kan ik voor u betekenen

 

Teamtrainingen: 

Vanuit mijn eigen intuïtieve, positieve en deskundige drive begeleid ik teams. We starten altijd met een gesprek waarbij we komen tot een beeld van de gewenste situatie. Ik help om problemen om te zetten in kansen en mogelijkheden en kom met een plan van aanpak. Deze trainingen zijn altijd op maat, doel- en visiegericht.

Mijn aanbod:

Teamtraining Visie ontwikkeling

Na verloop van tijd is het goed om met het hele team te kijken of het dagelijks handelen nog klopt met de visie die de school wil uitdragen. Ook kan de samenstelling van het team zijn veranderd, bijvoorbeeld door een fusie, groei of krimp. Samen kijken we naar de missie en de visie, wat is het grote waarom, wat zijn de drijfveren en waar willen we voor staan? Of anders gezegd: Werken vanuit de bedoeling. 

Deze teamtraining bestaat uit meerdere teambijeenkomsten en overlegmomenten verdeeld over het schooljaar.


Groepsprocessen

Een groep kent verschillende fasen van groepsvorming. Om te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen is het van belang het handelen af te stemmen op deze verschillende fasen. Als leerkracht zijnde, maar ook als directeur, intern begeleider, onderwijsondersteunend personeel en als ouder kan iedereen zijn steentje bijdragen. 

Tijdens deze training leer je als team het handelen af te stemmen en ouders als partners daar in mee te nemen. De training bestaat uit drie bijeenkomsten

Oplossingsgerichte pestaanpak

Deze training is bedoeld voor gedragsspecialisten en intern begeleiders. De oplossingsgerichte pestaanpak is er op gericht een negatieve groepssfeer om te zetten naar een positieve groepssfeer door de kracht van kinderen in te zetten als een supportgroep. Het streven is niet alleen om het pesten terug te dringen maar het gaat er vooral om dat in de groep het pesten helemaal geen kans krijgt. 

Deze training bestaat uit twee bijeenkomsten. 

Medeverantwoordelijkheid van kinderen vergroten

Er wordt veel geschreven over hoe we met kinderen om horen te gaan en wat het beste voor hen is. Ik ben er van overtuigd dat de kracht van het kind en het verhogen van de medeverantwoordelijkheid voor de school als gemeenschap essentieel is. In deze bijeenkomsten leer je kinderen een stem te geven, hoe je ze écht kunt zien en horen waardoor zij zich in gaan zetten voor de omgeving. Kortom het vergroten van de leerlingparticipatie, inzetten van groepsvergaderingen en commissies. Tijdens de bijeenkomsten krijgt het team opdrachten die direct uitgevoerd worden in de dagelijkse schoolpraktijk.

Deze teamtraining bestaat uit drie teambijeenkomsten.

Een goede start van het schooljaar

Samen met het team bereiden we het nieuwe schooljaar voor, ook wel de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn belangrijk voor een goede groepsvorming waarbij de groep veilig, ondersteunend en vriendelijk wordt en blijft. We bekijken de eerste drie groepsvormingsfasen en het team leert welk handelen daarbij hoort. Daarnaast bied ik handreikingen hoe de medeverantwoordelijkheid van de kinderen daarbij kan worden ingezet.

Deze teamtraining bestaat uit twee a drie teambijeenkomsten.