Werken met passie
 
vanuit mijn hart

Inspiratiebijeenkomsten

Werken met passie vanuit mijn hart

Dit komt sterk naar voren tijdens de inspiratiebijeenkomsten. Zowel als leidinggevende als trainer heb ik veel ervaring opgedaan hoe het is om vanuit de bedoeling en mijn visie te werken. De inspiratiebijeenkomsten kenmerken zich door de verhalen vanuit de praktijk. Het onmogelijke mogelijk maken, dit bereiken we door het creëren van een sterk partnerschap met het team, de kinderen en de ouders. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en hebben het karakter van een interactieve lezing.


Inspiratiebijeenkomsten

  • Werken vanuit Visie in het onderwijs
  • Leidinggeven in het nieuwkomersonderwijs
  • Het belang van een sterk pedagogisch klimaat
  • Het pedagogische klimaat op een school voor nieuwkomers
  • De vreedzame school bij nieuwkomers
  • Sociale verbondenheid, kinderen hebben het nodig om nodig te zijn
  • Hoe start jij het nieuwe schooljaar?
  • Samenwerking tussen school en ouders