Werken met passie
 
vanuit mijn hart

De Vreedzame Wijk

 

Sinds 2020 ben ik adviseur van Stichting Vreedzaam. De Vreedzame Wijk is ontstaan uit de filosofie van De Vreedzame School.  De Vreedzame school is een filosofie voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Kinderen leren hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken,  ze zijn medeverantwoordelijk voor elkaar en de gemeenschap. 

In veel wijken is het succes van De Vreedzame School doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen werken.

Voor de invoering van De Vreedzame Wijk is maatwerk belangrijk, niet elke wijk is hetzelfde en vraagt hetzelfde. De basis van een Vreedzame Wijk wordt gevormd door de scholen die werken volgens de filosofie van De Vreedzame School. Veel kinderen in de wijk horen bekend te zijn met de principes van De Vreedzame School, wil verbreding naar de wijk krachtig worden.

Stichting Vreedzaam zegt hierover: 'Invoering van De Vreedzame Wijk is niet louter trainen van professionals of vrijwilligers die met de kinderen werken. Het doel is om de pedagogische principes van De Vreedzame Wijk te verankeren in het (pedagogisch) beleid van de instellingen om de scholen heen. Die pedagogische principes moeten terug te vinden zijn in de missie van de organisatie, in de omgangscultuur, in het personeelsbeleid (aanname, coaching, aansturing, e.d.). De invoering bestaat dus uit onder andere : instellen van een stuurgroep in de eigen organisatie, combinatie van training van personeel met bezoek op de werkvloer en coaching, inpassing in missie en visie, en verankering in de organisatie.' 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen of met de directie Dennis de Vries en Annemiek van Vliet van Stichting Vreedzaam: www.stichtingvreedzaam.nl