Werken met passie
 
vanuit mijn hart

Invoeringstraject De Vreedzame School

 

 


Tweejarig invoeringstraject
De vreedzame school streeft naar een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt. Het positief omgaan met elkaar vormt de basis en de leerlingen leren samen beslissingen te nemen. De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, waarbij ze open staan voor verschillen tussen mensen.Sommige leerlingen worden opgeleid als mediator om andere kinderen te ondersteunen bij het oplossen van conflicten.  Kortom ze leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben in de democratische samenleving. 

De Vreedzame school is meer dan een lesmethode, het is een filosofie. Naast de lessen voor sociale competenties en democratisch burgerschap, wordt het team getraind en gecoacht.

Tijdens de trainingen die ik verzorg maakt het team kennis met het programma, staat visieontwikkeling centraal en wordt er gekeken naar het leerkrachtengedrag met de daarbij behorende zelfreflectie. Het doel van de trainingen is om als team op eigen kracht verder te gaan. Tevens wordt er een interne stuurgroep gevormd. De stuurgroep zal de motor zijn van de vernieuwing in de school.


Het tweejarig invoeringstraject voor (speciaal) basisonderwijs & nieuwkomersonderwijs bestaan uit:

 • Teambijeenkomsten
 • Groepsbezoeken
 • Begeleiding stuurgroep
 • Mediatorentraining voor leerlingen en coaches
 • Ouderavond


Vervolg- en/of verdiepingstrajecten voor Vreedzame Scholen:

 • Verdiepingstraject Democratisch burgerschap
 • Oplossingsgerichte pestaanpak
 • Voor IKC's: Verdiepingstrajecten BSO en peuterspeelscholen
 • Nieuwkomers op een Vreedzame School
 • Leidinggeven op een Vreedzame School
 • Grondwet - regels & afspraken
 • Conflicthantering en mediatie

  Deze trajecten bestaan uit twee of drie teambijeenkomsten