Training De Vreedzame School


De vreedzame school streeft naar een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt. Positief omgaan met elkaar vormt de basis. Leerlingen worden opgeleid als mediator om samen met andere kinderen problemen op te lossen. De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor taken in de klas en op school. Ze leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als burger in de democratische samenleving.

De Vreedzame school is meer dan een lesmethode. Naast de lessen voor sociale competenties en democratisch burgerschap, krijgen de leerkrachten een training en een bijbehorende coaching. 


 

Tijdens de trainingen die ik verzorg maakt het team kennis met het programma, staat visieontwikkeling centraal en wordt er gekeken naar het leerkrachtengedrag met daarbij behorende zelfreflectie. Het doel van de trainingen is om als team op eigen kracht verder te gaan. Tevens wordt er een interne stuurgroep gevormd. De stuurgroep zal de motor zijn van de vernieuwing in de school.