Werken met passie
 
vanuit mijn hart

Begeleiding van leerkrachten


Werkzaam op een nieuwe school of een nieuwe groep

Dat vergt energie. Ik bied speciale coachingstrajecten aan waarbij een luisterend oor en samen zoeken naar goed oplossingen centraal staat. Je hoeft het niet alleen te doen! Deze begeleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1 uur.

Duopartners in het onderwijs

Samen met een duopartner een groep draaien vraagt andere skills dan wanneer je fulltime een groep draait. Om de samenwerking krachtig te maken en verwachtingen naar elkaar uit te spreken is deze begeleiding helpend. De begeleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten van 1,5 uur. 

Werken aan een goed pedagogisch klimaat

Samen kijken we naar het pedagogisch klimaat in jouw groep en hoe we het klimaat veilig, vriendelijk en ondersteunend kunnen maken. De begeleiding bestaat achtereenvolgens uit een intake, observatie en nagesprek, voortgangsgesprek, observatie en eindgesprek.

De trajecten zoals hierboven beschreven worden altijd op maat aangeboden en kunnen dus afwijken. Samen bekijken we wat nodig is en beslissen we wat het beste is om te doen.