Actief Ouderschap


Ouders zijn van nature betrokken bij hun kind. Hoe versterk je de band met ouders, op welke manier kun je de samenwerking verhogen? Door kennis vanuit theorie en eigen ervaringen uit de praktijk, heeft Actief Ouderschap het model van 5 partnerschappen gemaakt. Door middel van dit model kan er op bestuurs- en of schoolniveau gekeken worden naar welke vormen van ouderpartnerschap er aanwezig zijn. Tevens wordt er samen met het team gewerkt aan nieuwe ambities en langer termijn doelen. Hier kom ik u graag meer informatie over geven.